Användarvillkor


HProvet.se erbjuder användarna en tjänst att elektroniskt via en webläsare träna inför högskoleprovet. Det här avtalet ger villkoren för att kunnna använda tjänsten. Om du inte godkänner de här villkoren har du inte rätt att få tillgång till och använda den här webplatsen.

Tillåten och Förbjuden användning

Du kan använda webbplatsen för det enda syftet att öva på högskoleprovet och utbyta idéer med andra användare om högskoleprovet. Du får inte använda webbplatsen för att bryta mot gällande nationell eller internationell lag.

Användarbidrag

Operatörerna vill inte ta emot konfidentiell information från dig via webbplatsen. Allt material, information eller annan kommunikation du överför till Webbplatsen kommer att betraktas som icke-konfidentiell.

Alla bidrag till denna webbplats är licensierade av dig under MIT-licensen för alla som vill använda dem, bland annat operatörer.

Användning av Personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till webplatsen hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL) och kommer inte att lämnas ut till tredje part. Om du angivit din e-post address kommer du automatiskt att bli anmäld till våra nyhetsutskick. Om du vill avanmäla dig har du möjligt att göra så i din inställnigspanel.

Garantier

Vi lämnar inga garantier på att sidan ska finnas tillgänglig eller fungera problemfritt vid alla tidpunker. Vi reserverar oss även för tryckfel som kan förkomma bland frågor och övriga sidor.

Har du vad som krävs för att nå ett bra resultat på vårens prov? Se hur långt du klarar i utmaningen!