Prov #1

ORD (2 av 20) Fortsätt i fritt läge
LÄS (0 av 20) Starta i fritt läge
MEK (1 av 20) Fortsätt i fritt läge
XYZ (3 av 24) Fortsätt i fritt läge
KVA (0 av 20) Starta i fritt läge
DTK (0 av 24) Starta i fritt läge
NOG (0 av 12) Starta i fritt läge
ELF (0 av 20) Starta i fritt läge

Plugga på ett roligare sätt, testa utmaningen!