Prov #5

ORD (4 av 20) Fortsätt i fritt läge
LÄS (0 av 20) Starta i fritt läge
MEK (0 av 20) Starta i fritt läge
XYZ (0 av 24) Starta i fritt läge
KVA (0 av 20) Starta i fritt läge
DTK (0 av 24) Starta i fritt läge
NOG (0 av 12) Starta i fritt läge
ELF (0 av 20) Starta i fritt läge

Har du vad som krävs för att nå ett bra resultat på vårens prov? Se hur långt du klarar i utmaningen!