Prov #6

ORD (6 av 20) Fortsätt i fritt läge
LÄS (0 av 20) Starta i fritt läge
MEK (0 av 20) Starta i fritt läge
XYZ (0 av 24) Starta i fritt läge
KVA (0 av 20) Starta i fritt läge
DTK (0 av 24) Starta i fritt läge
NOG (0 av 12) Starta i fritt läge
ELF (0 av 20) Starta i fritt läge

Plugga på ett roligare sätt, testa utmaningen!