HProvets LaTeX-guide

För att enklare och bättre kunna hantera ekvationer i t.ex. kommenteringssystemet så finns det på HProvet inbyggt stöd för LaTeX. LaTeX är ett typsättningssystem som används flitigt för att textskrivning i naturvetenskapliga och tekniska kretsar och är väldigt kraftfullt när det kommer till att skriva matematik. På den här sidan visas några grundläggande exempel på hur LaTeX kan användas för att presentera matematiska uttryck.

Vad tolkas som LaTeX-kod?

All text omgiven av $-tecken kommer tolkas som LaTeX-kod av sidan.

 $ [skriv latex-kod här...] $

Exempel

För att komma igång börjar vi med några enkla exempel på vanliga matematiska uttryck.

Uttryck LaTeX-kod
$x^2$
$x^2$
$e^{2x}$
$e^{2x}$
$x_i$
$x_i$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
$a \leq b$ och $b \geq c$
$a \leq b$ och $b \geq c$
$x \neq 0$
$x \neq 0$
$\sqrt{2}$
$\sqrt{2}$
$\sqrt[3]{2}$
$\sqrt[3]{2}$
$a \cdot b$
$a \cdot b$
$2 \pi$
$2 \pi$

Lite mer avancerade exempel

Uttryck LaTeX-kod
$\alpha$ och $\pi$ är två grekiska bokstäver.
$\alpha$ och $\pi$ är två grekiska bokstäver.
$\sqrt{\frac{1}{3}}$
$\sqrt{\frac{1}{3}}$
$\left( \frac{1}{3} \right)^{5}$
$\left( \frac{1}{3} \right)^{5}$
$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \,dx = \sqrt{\pi}$
$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \,dx = \sqrt{\pi}$
$ \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \\ \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix}
      a_{1,1} & a_{1,2} \\
      a_{2,1} & a_{2,2} \\
\end{bmatrix}$

Mer dokumentation/länkar


Saknar du något?

Kontakta oss här så ska vi försöka lägga till det.

Hur bra är du på högskoleprovet? Testa dig i utmaningen.