Lösningar till fråga 16 XYZ

Hösten 2016

16
XYZ
16.
**Vad är x – y då 11x – 11y = 42?**0 HP
Gilla svaret!
Dela bara med 11 på båda sidorna för att få x-y. Svaret blir då 42/11.1 HP
Gilla svaret!
11x - 11y = 42 Steg 1: 11x = 42 + 11y Steg 2: x = 42/11 + y Steg 3 (insättning av x i: x - y): 42/11 + y - y = 42/118 HP
Gilla svaret!
Sätt 11 i faktor så att det blir : 11(x-y) = 42 Flytta 11 till högersidan : (x-y) = 42/11 OJ svaret är då : x-y = 42/11 (D) Enkelt och jag gjorde fel på den!


Posta ett nytt svar på frågan!

Utmana dig själv och vinn fina priser varje vecka!