Lösningar till fråga 3 XYZ

Hösten 2016

3
XYZ
3.
Kalle har 18 burkar med 35 kulor i varje burk. **Hur många fler burkar behövs om det istället ska vara 30 kulor i varje burk?**2 HP
Gilla svaret!
Vi går från 18 burkar med 35 kulor i varje burk till 18 burkar med 30 kulor i varje burk 18x5=90 (som är antalet kulor som inte har någonstans att bo längre) Det skulle nu vara 30 kulor per burk: antalet kulor som inte har någonstans att bo/den nya mängden per burk=90/30=3 Svar 3 burkar.2 HP
Gilla svaret!
18 burkar * 35 kulor/burk = 630 kulor 630 kulor / 30 kulor/burk = 21 burkar 21 - 18 = 3. Rätt svar: B0 HP
Gilla svaret!
*Alternativ lösning* $x$ är antalet fler burkar som behövs Eftersom antalet kulor hålls konstant: $18\times35=(18+x)\times30$ Utveckla.. $18\times35=18\times30+30x$ Anpassa vänsterledet till att likna högerledet.. $18\times35=18\times30+5\times18$ Ta bort den gemensamma termen på båda sidor.. $30x=5\times18$ $6x=18$ $x=3$: Svaret.


Posta ett nytt svar på frågan!

Utmana dig själv och vinn fina priser varje vecka!