Lösningar till fråga 32 DTK

Hösten 2016

32
DTK

Sökande och intagna till gymnasieskolan

Antalet behöriga förstahandssökande och antalet intagna till gymnasieskolans olika program 1999–2006. För åren 2005 och 2006 anges även könsfördelningen i procent för de sökande respektive intagna.

DTK hösten 2016 Sökande och intagna till gymnasieskolan

32.
Identifiera det program som hade flest sökande 2003. **Hur stor andel av det totala antalet sökande 2003 hade sökt till det programmet?**


Det finns inget svar på den här frågan. Klicka här för att få ett mail när någon lämnar ett svar.


Posta nytt svar!
Plugga på ett roligare sätt, testa utmaningen!