Lösningar till fråga 1 XYZ

Våren 2018

1
XYZ
1.
**Vad är $\frac{5}{2} - \frac{8}{5}$?**2 HP
Gilla svaret!
Nämnarna måste vara likadana. Multiplicera 5/2 med 5. Då blir det 25/10. Multiplicera 8/5 med 2. Då blir det 16/10. Nu har vi 25/10 - 16/10 = 9/10 = 0,91 HP
Gilla svaret!
$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd}$ $\frac{5}{2} - \frac{8}{5} = \frac{25 - 16}{10} = 0,9$


Posta ett nytt svar på frågan!

Utmana dig själv och vinn fina priser varje vecka!