Lösningar till fråga 2 XYZ

Våren 2018

2
XYZ
2.
**12, $a$, 17, 13 och 20 är fem positiva heltal som har medelvärdet 16. Vad är $a$?**1 HP
Gilla svaret!
En ekvation ställs upp; (12 + a + 17 + 13 + 20) / 5 = 16 eftersom medelvärde = summan av alla tal / antalet tal. För att få bort bråkstrecket multipliceras kvoten med 5 på så sätt (12 + a + 17 + 13 + 20) / 5 = 16 * 5 så (12 + a + 17 + 13 + 20) = 80. Därefter adderas alla talen ihop så det blir 62+a = 80. För att lösa ut a subtraheras 62 från 80 => 80-62 = 18.


Posta ett nytt svar på frågan!

Plugga på ett roligare sätt, testa utmaningen!