Lösningar till fråga 35 MEK

Våren 2017

35
MEK
35.
En för landet gemensam vårdgaranti ____ den 1 november 2005. Målet med vårdgarantin var att öka tillgängligheten till planerad vård samt att ____ köer och förkorta väntetider.


Det finns inget svar på den här frågan. Klicka här för att få ett mail när någon lämnar ett svar.


Posta nytt svar!
Har du vad som krävs för att nå ett bra resultat på vårens prov? Se hur långt du klarar i utmaningen!