Lösningar till fråga 43 DTK

Våren 2017

43
DTK

Ägarförhållanden och befolkningsutveckling i Åbolands utskär

DTK våren 2017 Ägarförhållanden och befolkningsutveckling i Åbolands utskär

43.
**För hur många av öarna gällde att de bofasta familjerna 2004 var lika många som eller fler än 1954?**


Det finns inget svar på den här frågan. Klicka här för att få ett mail när någon lämnar ett svar.


Posta nytt svar!
Plugga på ett roligare sätt, testa utmaningen!