Lösningar till fråga 43 DTK

Våren 2017

43
DTK

Ägarförhållanden och befolkningsutveckling i Åbolands utskär

DTK våren 2017 Ägarförhållanden och befolkningsutveckling i Åbolands utskär

43.
**För hur många av öarna gällde att de bofasta familjerna 2004 var lika många som eller fler än 1954?**


Det finns inget svar på den här frågan. Klicka här för att få ett mail när någon lämnar ett svar.


Posta nytt svar!
Har du vad som krävs för att nå ett bra resultat på vårens prov? Se hur långt du klarar i utmaningen!