Lösningar till fråga 50 DTK

Våren 2017

50
DTK

Utsläpp till följd av svensk konsumtion

Beräknade årsvisa utsläpp av kväveoxider (NOX) orsakade av svensk konsumtion 2000–2008, fördelade på utsläpp utomlands (relaterade till import) och utsläpp i Sverige.Tusental ton.

DTK våren 2017 Utsläpp till följd av svensk konsumtion

50.
**För vilket år gällde att utsläppen av växthusgaser utomlands var mindre än 50 miljoner ton och utsläppen av kväveoxider utomlands var större än 100 tusen ton?**


Det finns inget svar på den här frågan. Klicka här för att få ett mail när någon lämnar ett svar.


Posta nytt svar!
Utmana dig själv och vinn fina priser varje vecka!