Lösningar till fråga 30 DTK

Våren 2017

30
DTK

Hälso- och sjukvårdsbesök

Antalet läkarbesök och besök hos andra personalkategorier inom hälsooch sjukvård i Sverige 2010. Besöken är uppdelade efter huvudman och typ av vård.Tusental.

DTK våren 2017 Hälso- och sjukvårdsbesök

30.
**Vilket cirkeldiagram visar hur det totala antalet hälsooch sjukvårdsbesök var fördelat på läkarbesök och besök hos andra personalkategorier?**

DTK 30


Det finns inget svar på den här frågan. Klicka här för att få ett mail när någon lämnar ett svar.


Posta nytt svar!
Hur bra är du på högskoleprovet? Testa dig i utmaningen.