Lösningar till fråga 36 DTK

Våren 2017

36
DTK

Sysselsättning inom två sektorer i EU

DTK våren 2017 Sysselsättning inom två sektorer i EU DTK våren 2017 Sysselsättning inom två sektorer i EU

36.
**I hur många av EU 15-länderna var andelen sysselsatta inom kunskapsintensiv tjänstesektor mindre än genomsnittet för EU 15?**


Det finns inget svar på den här frågan. Klicka här för att få ett mail när någon lämnar ett svar.


Posta nytt svar!
Har du vad som krävs för att nå ett bra resultat på vårens prov? Se hur långt du klarar i utmaningen!