Lösningar till fråga 36 DTK

Våren 2017

36
DTK

Sysselsättning inom två sektorer i EU

DTK våren 2017 Sysselsättning inom två sektorer i EU DTK våren 2017 Sysselsättning inom två sektorer i EU

36.
**I hur många av EU 15-länderna var andelen sysselsatta inom kunskapsintensiv tjänstesektor mindre än genomsnittet för EU 15?**


Det finns inget svar på den här frågan. Klicka här för att få ett mail när någon lämnar ett svar.


Posta nytt svar!
Plugga på ett roligare sätt, testa utmaningen!