Lösningar till fråga 39 DTK

Våren 2017

39
DTK

Rester av odlingslandskap

Gammal åkermark med gravhögar, röjningsrösen, gravfält med mera i Getinge socken, Hallands län.

DTK våren 2017 Rester av odlingslandskap

39.
**Hur stor är omkretsen av den sydligast belägna inhägnad som utgörs av stenmur och staket?**


Det finns inget svar på den här frågan. Klicka här för att få ett mail när någon lämnar ett svar.


Posta nytt svar!
Har du vad som krävs för att nå ett bra resultat på vårens prov? Se hur långt du klarar i utmaningen!