Lösningar till fråga 24 KVA

Våren 2017

24
KVA
24.
*Kvantitet I:* $2x^{2} + 4$ *Kvantitet II:* $(x + 1)^2 + (x - 1)^2$0 HP
Gilla svaret!
2x^2 + 4 går att skriva om till 4x^1 + 4 eller till och med bara 4x + 4 (x+1)^2+(x−1)^2 blir 2x^2 + 2 som i sin tur blir 4x^1 + 2 eller 4x + 2 Kvantitet |: 4x + 4 Kvantitet ||: 4x + 2 Svar: 4x + 4 > (är större än) 4x + 2


Posta ett nytt svar på frågan!

Upplev tidspressen på riktigt, testa dig i utmaningen!