Lösningar till fråga 14 KVA

Våren 2017

14
KVA
14.
*Kvantitet I: x* *Kvantitet II: y*

KVA 140 HP
Gilla svaret!
Vi kan börja med högra sidan. Där ser vi 70 & 75 grader, den totala summan i en triangel ska vara 180 så då tar du 180-75-70 vilket blir 35 grader. y = 35 grader På den vänstra sidan så ser vi bara 45 grader. Längst nere till vänster så ser vi inget förutom 75 grader som är på den motsatta sidan. En Rak vinkel är alltid 180 grader, så vi kan ta 180-75 grader vilket blir 105 grader. Då vet vi att följande vinklar finns på den vänstra sidan, 45 & 105. Tar vi 180-105-45 så får vi 30 grader. x = 30 grader. Kvantitet I: 30 grader Kvantitet II: 35 grader Svar: 35 > 30 alltså är ll större än l


Posta ett nytt svar på frågan!

Har du vad som krävs för att nå ett bra resultat på vårens prov? Se hur långt du klarar i utmaningen!