Lösningar till fråga 22 LÄS

Våren 2017

22
LÄS

D som i Diameter

Ibland kommer man som lärare på ett bra knep för att förklara något som gör att eleverna förhoppningsvis minns eller förstår något bättre. Jag tror att de flesta av oss som undervisar helst inte använder ”genvägar” utan vill att eleverna ska förstå och kunna använda kunskapen, men det här är ett knep för att skilja termer åt som annars kan vara svåra för många elever att hålla isär och förstå härledningen till. I årskurs 7 möter många elever återigen begreppen omkrets och area, och nyheten för flera är att beräkna omkrets och area på cirklar. Många läroböcker använder numera bara termen radie, och i beräkningar av omkrets används då 2r. Min erfarenhet är att elever har med sig termen diameter. **Och det är väl inte så dumt att våra elever lär sig både diameter och radie – och dessutom att säkert skilja dem åt?** För en del elever är det helt självklart vilken term som hör till vilket mått i cirkeln. **Från andra elever kommer frågan: Är det den eller den som är diameter?** Eleven pekar i en figur men har svårigheter med att skilja på radie och diameter. Om eleverna söker efter en förklaring på internet så kan de hitta följande: - En rät linje dragen från medelpunkten till en punkt på cirkeln kallas *radie*. Även längden av en sådan sträcka kallas radie. - En rät linje dragen mellan två punkter på periferin genom cirkelns centrum kallas *diameter*. Även diameterns längd kallas diameter. Eller: - *Diameter*, den räta linje som går mellan två punkter på en cirkel och passerar genom cirkelns mittpunkt. Diametern är dubbelt så lång som radien. - *Radie*, inom geometrin avståndet från en cirkels eller ett klots mittpunkt till dess periferi. Radien är exakt hälften så lång som diametern. Under en lektion ritade jag en cirkel på tavlan och gjorde sedan som de flesta gör – jag ritade ut diametern. Plötsligt insåg jag att det var ett versalt D jag hade markerat. En enkel minnesregel under grundskolans geometriavsnitt skulle kunna vara att diametern blir ett stort D i cirkeln. Jag har själv aldrig brytt mig om att ta reda på varför den ena sträckan heter radie och den andra diameter, men jag vet vilken som är vilken. För skojs skull slog jag nu upp det i *Matematiktermer för skolan* och läste de etymologiska förklaringarna: - Ordet *radie* kommer, liksom ordet *radian*, av det latinska ordet radius (liten stav, eker, stråle, radie). - Ordet *diameter* kommer av grekiska *diámetros*, sammansatt av diá (genom) och métron (mått). Så nu vet jag det också!


22.
**Vad av följande tycks enligt textförfattaren bidra till elevernas problem med termerna diameter och radie?**


Det finns inget svar på den här frågan. Klicka här för att få ett mail när någon lämnar ett svar.


Posta nytt svar!
Hur bra är du på högskoleprovet? Testa dig i utmaningen.