Lösningar till fråga 23 XYZ

Våren 2017

23
XYZ
23.
**Vad är sannolikheten att man vid två på varandra följande kast med en vanlig sexsidig tärning inte slår någon sexa?**


Det finns inget svar på den här frågan. Klicka här för att få ett mail när någon lämnar ett svar.


Posta nytt svar!
Utmana dig själv och vinn fina priser varje vecka!