Lösningar till fråga 24 XYZ

Våren 2017

24
XYZ
24.
$x > 1$ **Vilket alternativ anger värden på *m* och *n* så att $x^m \cdot x^n \cdot = (x^m)^n$ gäller?**


Det finns inget svar på den här frågan. Klicka här för att få ett mail när någon lämnar ett svar.


Posta nytt svar!
Har du vad som krävs för att nå ett bra resultat på vårens prov? Se hur långt du klarar i utmaningen!