Lösningar till fråga 1 XYZ

Våren 2017

1
XYZ
1.
$\frac{4x}{12} + \frac{5x}{3} = 8$ **Vad är *x*?**0 HP
Gilla svaret!
Förenkla båda leden på vänster sida $\frac{1}{3}$x + $\frac{5}{3}$ x = 8 Så kan du senare kombinera ($\frac{1}{3}$ +$\frac{5}{3}$) x = 8 Vilket blir $\frac{6}{3}$ x = 8 Förenklat ytterligare får vi 2x = 8 Och med enkel division får vi x = 4


Posta ett nytt svar på frågan!

Hur bra är du på högskoleprovet? Testa dig i utmaningen.