Lösningar till fråga 3 XYZ

Våren 2017

3
XYZ
3.
Talen 7, 13, 18, 20 och x har medelvärdet 15. **Vad är x?**0 HP
Gilla svaret!
(7+13+18+20+x)/5=15 7+13+18+20+x=75 58+x=75 x=75-58 x=17 Därför blir svaret 17


Posta ett nytt svar på frågan!

Hur bra är du på högskoleprovet? Testa dig i utmaningen.