Lösningar till fråga 4 XYZ

Våren 2017

4
XYZ
4.
*x* och *y* är positiva heltal sådana att $x \leq 6$ och $y \leq 3$. **Vilket är det största möjliga primtal som $2x+y$ kan vara?**


Det finns inget svar på den här frågan. Klicka här för att få ett mail när någon lämnar ett svar.


Posta nytt svar!
Plugga på ett roligare sätt, testa utmaningen!