Lösningar till fråga 4 XYZ

Våren 2017

4
XYZ
4.
*x* och *y* är positiva heltal sådana att $x \leq 6$ och $y \leq 3$. **Vilket är det största möjliga primtal som $2x+y$ kan vara?**


Det finns inget svar på den här frågan. Klicka här för att få ett mail när någon lämnar ett svar.


Posta nytt svar!
Har du vad som krävs för att nå ett bra resultat på vårens prov? Se hur långt du klarar i utmaningen!