Lösningar till fråga 1 KVA

Våren 2013

1
KVA
1.
Kvantitet I: 15 $\cdot$ 36 + 15 $\cdot$ 64 Kvantitet II: 1 5010 HP
Gilla svaret!
Följ denna regel: a(b+c)=ab+ac. 15 (36+64)= 15 x 100 = 1500. Vilket betyder att kvantitet II är större än kvantitet I


Posta ett nytt svar på frågan!

Utmana dig själv och vinn fina priser varje vecka!